banyo king

pagnasa banyo ka ng mga lalake, madaling malaman
kung ano ginagawa ng mga asa cubicle depende
kung san nakaturo ang sapatos

pagkanakaturo ang sapatos sa pinto
at tiklop tiklop ang pantalon
alam mo nang hindi lang sya nagkakamot ng tuhod

maganda nuon pagkamay narinig kang umiri tapos
wala kang makitang paa

tawag duon eh sigurista

kasi umaasinta eh